Η οικογένεια και το σχολείο ως συγκοινωνούντα δοχεία

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επικοινωνίας

Ήδη από το 2014 καταργήσαμε το παλαιότερο έντυπο «τετράδιο επικοινωνίας» και η ενημέρωση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την καθημερινότητα των παιδιών, γίνεται μέσω ψηφιακής online πλατφόρμας. Οι γονείς έχουν ένα προσωπικό κωδικό που τους δίνει πρόσβαση σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον, μέσα από το οποίο ενημερώνονται για όλα τα τεκταινόμενα στο σχολείο.

Together, Εκδηλώσεις, Party και λοιπές συγκεντρώσεις

Μια από τις βασικές μας επιδιώξεις, είναι η επίτευξη της όσο το δυνατόν συχνότερης παρουσίας των γονιών στο χώρο του σχολείου. Με τα προγράμματα «Together», τις εκδηλώσεις (όπως γιορτές και παρουσιάσεις), τις ενημερωτικές ημερίδες, τα party και τις λοιπές αφορμές που βρίσκουμε για να καλούμε τους γονείς στο σχολείο, προσβλέπουμε στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, που ωφελούν, πάνω από όλους, τα παιδιά.

Προσωπική Ενημέρωση

Εκτός από τις παραδοσιακές συγκεντρώσεις γονέων, δύο εβδομάδες το χρόνο,  αφιερώνονται στην ενδελεχή ενημέρωση για την πορεία των παιδιών στο σχολείο. Οι νηπιαγωγοί και οι εξωτερικοί συνεργάτες του σχολείου δέχονται τις οικογένειες σε προσωπικά ραντεβού, ενώ όλοι οι συνεργάτες του σχολείου είναι διαθέσιμοι να συζητήσουν από κοντά, οτιδήποτε απασχολεί την οικογένεια, οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί.