Καλή σχολική χρονιά!

 Καλή σχολική χρονιά σε όλους! Ξεκινήσαμε με συντεταγμένο μπουγέλο στην αυλή και πολλά φιλόδοξα, όσο και παλαβά σχέδια για το 16-17!

IMG_1777.JPG
Aris Nikolopoulos